Stacja Kontroli Pojazdów Jasło

KAT. A, B, T

CENNIK ZA BADANIA TECHNICZNE:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.(Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2261)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042232261

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz.U. z 2005 r., nr 155, poz. 1302)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051551302

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz.U. z 2009 r., nr 155, poz. 1233)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091551233

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1074)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001074

Copyright © skpJaslo.pl